Privacyverklaring

Reserveringen

Stichting Musicalproductie Maas & Waal verzamelt tijdens het reserveren van kaarten de volgende gegevens: aantal kaarten (per kaartsoort) per voorstelling die u reserveert, uw naam gegevens (voornaam, tussenvoegsels en achternaam), woonplaats, uw telefoonnummer en uw emailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de reservering af te kunnen handelen en u via de mail en/of telefoon op de hoogte te houden van de voortgang. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Tevens wordt het door u gebruikte IP adres vastgelegd. Dit om eventuele fraude met uw account vroegtijdig te kunnen ontdekken.

Voor de betaling van uw gereserveerde kaarten wordt gebruik gemaakt van de diensten van Mollie. Mollie is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hun privacyverklaring kunt u hier vinden https://www.mollie.com/nl/privacy.

Van het aantal bezoekers worden statistieken bijgehouden op totaal niveau en per woonplaats. De informatie met betrekking tot wie welke voorstelling heeft bezocht, wordt niet verder geanalyseerd. Wel worden alle email adressen verzameld en gecombineerd tot een mailinglijst. Deze lijst wordt gebruikt om u te attenderen op nieuwe voorstellingen van de stichting. In elke mail die u hiervoor ontvangt, wordt vermeld dat u door het zenden van een mail naar info@musicalmaasenwaal.nl kunt afmelden voor deze mails.

Tijdens de registratie kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Indien u zich heeft aangemeld ontvangt u periodiek een nieuwsbrief via de mail van ons. In deze nieuwsbrief is een optie opgenomen om u af te melden.

Ook kunt u door het zenden van een mail naar info@musicalmaasenwaal.nl inzage in uw gegevens vragen of vragen om de betreffende gegevens door ons te laten verwijderen.

Bezoek voorstellingen

Van sommige voorstellingen worden foto- en/of filmopnames gemaakt. Deze opnames worden als volgt gebruikt:
intern gebruikt als historische vastlegging;
een deel van de foto’s worden gepubliceerd op het internet (al dan niet op de website van de stichting);
filmopnames en foto’s worden gedeeld met de direct bij de voorstelling betrokken personen. In de praktijk zijn dit veelal de spelers, de regie en de muzikaal leider van de voorstelling en de bestuursleden van de stichting;
een zeer klein deel van de opnames wordt gebruikt voor promotiedoeleinden via diverse (online) media.
Normaliter worden geen opnames gemaakt van de bezoekers. In sommige situaties kan het zijn dat u als bezoeker toch op de foto en/of filmopname komt. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u bij de fotograaf aangeven dat u niet op de foto wil. Er worden dan geen foto’s van u genomen.

Ook kan het zijn dat u niet merkt dat er een foto genomen wordt waarop u te zien bent. Mocht dit het geval zijn en u ziet de betreffende foto, dan kunt u dit via een mail kenbaar maken aan info@musicalmaasenwaal.nl. Vanuit de stichting wordt er dan voor gezorgd dat de betreffende foto verwijderd wordt, indine dat nog mogelijk is.

Vragen en/of opmerkingen rondom deze Privacyverklaring kunt u mailen naar info@musicalmaasenwaal.nl.

Appeltern, januari 2023